Filteren van water: hoe zuiver kan vervuild water gemaakt worden door het filteren ervan?

Zoals velen onder jullie weten dreigt onze aarde behoorlijk snel een tekort aan zuiver water te hebben, hiervoor is het van uiterst belang dat we zuinig omspringen met water. Hierbij is niet enkel het zuivere water van belang, maar ook het onzuivere. Dit water kan weer gezuiverd worden door middel van filters.

imgWaterfiltratie zal heel snel in belang toenemen, want het wordt al maar moeilijker om zuiver water rechtstreeks uit bronnen op te pompen. In sommige Afrikaanse landen is het zelfs al zo dat men nog amper een druppel water naar boven krijgt. Hier is niet enkel een tekort aan zuiver water, maar een tekort aan water "tout-court".

Op het schema kan je zien hoe een waterfilter werkt. Het komt er op neer dat het water door verschillende zandlagen wordt gegoten, het zand vangt de onzuiverheden van het water op. Dit zorgt ervoor dat wanneer het water voldoende keren door dit zand (de filter) gehaald wordt, dat er zuiver water uitkomt

Dit geeft meteen ook weerk hoe het komt dat bronwater over het algemeen zo zuiver is, het heeft tientallen tot hondertallen meters zandlagen doorworsteld om zo druppel per druppel in de bron te geraken. Dit is de allerbeste, natuurlijke filter